Odstoupení od kupní smlouvy

Formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

 

Adresát

Internetový obchod:            www.coffee77.eu

Společnost:                         Coffee77 s.r.o.

Se sídlem:                           Osvobození 1051, 431 11 Jirkov

IČ/DIČ:                                108 89 108

E-mailová adresa:                info@coffee77.eu

Telefonní číslo:                    +420724341467

 

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží ........................../o poskytnutí těchto služeb .....................:

  • Datum objednání .............../datum obdržení ...............
  • Číslo objednávky:
  • Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem ...............
    a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu) ...............
  • Jméno a příjmení spotřebitele:
  • Adresa spotřebitele:
  • Email:
  • Telefon:

 

 

 

 

V ............................, Dne ............................

 

                                           (podpis)
______________________________________

                 Jméno a příjmení spotřebitele

 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.